Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tham gia Chương trình Tết sum vầy 2022
  Số văn bản: 13/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/01/2022
  Ngày hiệu lực: 14/01/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: