Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tham gia các cuộc thi do Tổng Liên đoàn tổ chức
  Số văn bản: 01/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 04/01/2022
  Ngày hiệu lực: 04/01/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: