Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triệu tập tham dự Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo công đoàn
  Số văn bản: 331/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 23/12/2021
  Ngày hiệu lực: 23/12/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: