Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số văn bản: 301/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 26/11/2021
  Ngày hiệu lực: 26/11/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: