Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" trong ngành Giáo dục
  Số văn bản: 11/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 23/11/2021
  Ngày hiệu lực: 23/11/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: