Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo công tác phát triển đoàn viên công đoàn năm 2021
  Số văn bản: 286/CĐN-ToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/11/2021
  Ngày hiệu lực: 12/11/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: