Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 - 2021 (đối với CĐGD các tỉnh, thành phố)
  Số văn bản: 174/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/06/2021
  Ngày hiệu lực: 10/06/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: