Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn hướng dẫn thực hiện Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"
  Số văn bản: 52/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/03/2021
  Ngày hiệu lực: 10/03/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: