Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động và công đoàn giáo dục các cấp năm 2021
  Số văn bản: 30/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/01/2021
  Ngày hiệu lực: 29/01/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: