Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2021
  Số văn bản: 29/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/01/2021
  Ngày hiệu lực: 29/01/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: