Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc huy động nguồn lực cải tạo, nâng cấp 02 công trình truyền thống của ngành Giáo dục
  Số văn bản: 20/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 20/01/2021
  Ngày hiệu lực: 20/01/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: