Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc chuyển địa điểm tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I, năm học 2020 - 2021
  Số văn bản: 12/CĐN-VP
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 11/01/2021
  Ngày hiệu lực: 11/01/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: