Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo về việc tổ chức Hội thi Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2020
  Số văn bản: 47/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 18/12/2020
  Ngày hiệu lực: 18/12/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phỏ Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: