Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triển khai Công điện 1699/CĐ-TTG về tăng cường phòng, chống dịch Covid - 19
  Số văn bản: 319/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 16/12/2020
  Ngày hiệu lực: 16/12/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: