Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội thi Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2020
  Số văn bản: 402/QĐ-CĐN
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/12/2020
  Ngày hiệu lực: 14/12/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: