Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020
  Số văn bản: 309/CĐN-ToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 07/12/2020
  Ngày hiệu lực: 07/12/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: