Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 cho CBNGNLĐ
  Số văn bản: 303/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 01/12/2020
  Ngày hiệu lực: 01/12/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: