Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo công tác phát triển đoàn viên công đoàn năm 2020
  Số văn bản: 296/CĐN-ToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 19/11/2020
  Ngày hiệu lực: 19/11/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: