Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  Số văn bản: 281/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 05/11/2020
  Ngày hiệu lực: 05/11/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: