Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra 6 tháng cuối năm 2020
  Số văn bản: 36/UBKT
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/10/2020
  Ngày hiệu lực: 29/10/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ nhiệm UBKT
  Ghi chú: