Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: v/v tham gia giải thưởng "Gặp gỡ giáo viên lớp 1"
  Số văn bản: 264/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/10/2020
  Ngày hiệu lực: 29/10/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: