Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Số văn bản: 242/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 05/10/2020
  Ngày hiệu lực: 05/10/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: