Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triển khai cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn" năm học 2020 - 2021 - Khối Công đoàn các đơn vị trực thuộc
  Số văn bản: 234/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 02/10/2020
  Ngày hiệu lực: 02/10/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: