Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBNGNLĐ tham gia thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019
  Số văn bản: 241/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 05/10/2020
  Ngày hiệu lực: 05/10/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: