Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo thực hiện chương trình phúc lợi cho cán bộ, nhà giáo, người lao động
  Số văn bản: 32/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/09/2020
  Ngày hiệu lực: 29/09/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: