Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo số liệu đề tài, đề án của tổ chức công đoàn
  Số văn bản: 225/CĐN-ToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 28/09/2020
  Ngày hiệu lực: 28/09/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: