Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn về việc triển khai hoạt động công đoàn năm học 2020-2021 đối với Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Số văn bản: 13/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 21/09/2020
  Ngày hiệu lực: 21/09/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Ghi chú: