Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 phưng hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
  Số văn bản: 45/BC-CĐN
  Loại văn bản: Báo cáo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/09/2020
  Ngày hiệu lực: 14/09/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Ghi chú: