Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đội hội XV, nhiệm kỳ 2018-2023
  Số văn bản: 46/BC-CĐN
  Loại văn bản: Báo cáo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/09/2020
  Ngày hiệu lực: 14/09/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: