Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị. trường học
  Số văn bản: 12/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 15/09/2020
  Ngày hiệu lực: 15/09/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: