Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai hoạt động công đoàn năm học 2020 - 2021 đối với các Công đoàn trực thuộc CÔng đoàn Giáo dục Việt Nam
  Số văn bản: 11/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/09/2020
  Ngày hiệu lực: 14/09/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: