Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc vận động CBNGNLĐ các đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone
  Số văn bản: 183/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 20/08/2020
  Ngày hiệu lực: 20/08/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tich CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: