Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo Kết quả đánh giá, chấm điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm học 2019 - 2020
  Số văn bản: 27/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/08/2020
  Ngày hiệu lực: 10/08/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: