Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo Kết quả đánh giá, chám điểm công đoàn cơ sở trực thuộc năm học 2019 - 2020
  Số văn bản: 26/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/08/2020
  Ngày hiệu lực: 10/08/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: