Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tiếp tục tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19
  Số văn bản: 163/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 28/07/2020
  Ngày hiệu lực: 28/07/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: