Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của CĐ
  Số văn bản: 160/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 23/07/2020
  Ngày hiệu lực: 23/07/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: