Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của TLĐLĐ Việt Nam khóa X
  Số văn bản: 143/CĐN-ToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 06/07/2020
  Ngày hiệu lực: 06/07/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: