Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn
  Số văn bản: 140/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 01/07/2020
  Ngày hiệu lực: 01/07/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: