Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Về việc triệu tập đại biểu tham gia tập huấn công tác công đoàn
  Số văn bản: 130/CĐN-ToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 19/06/2020
  Ngày hiệu lực: 19/06/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: