Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
  Số văn bản: 106/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 15/05/2020
  Ngày hiệu lực: 15/05/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: