Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc xét chọn "Giải thưởng Nguyễn Văn Linh" lần thứ II, năm 2020
  Số văn bản: 103/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/05/2020
  Ngày hiệu lực: 12/05/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: