Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai giai đoạn 2015 - 2020
  Số văn bản: 102/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/05/2020
  Ngày hiệu lực: 12/05/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: