Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công đoàn các đại học, trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc
  Số văn bản: 100/CĐN-VP
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 11/05/2020
  Ngày hiệu lực: 11/05/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: