Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo số liệu sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ
  Số văn bản: 22/UBKT
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/04/2020
  Ngày hiệu lực: 29/04/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ nhiệm UBKT
  Ghi chú: