Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  Số văn bản:
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/04/2020
  Ngày hiệu lực: 14/04/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: