Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Số văn bản: 83/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 24/04/2020
  Ngày hiệu lực: 24/04/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: