Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc khảo sát tình hình thực hiện NQ Đại hội XV và 07 Chương trình công tác của CĐGD Việt Nam
  Số văn bản: 45/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 20/03/2020
  Ngày hiệu lực: 20/03/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: