Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
  Số văn bản: 44/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 19/03/2020
  Ngày hiệu lực: 19/03/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: