Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
  Số văn bản: 41/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/03/2020
  Ngày hiệu lực: 10/03/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: