Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Triển khai Tháng Công nhân năm 2020
  Số văn bản: 06/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 06/03/2020
  Ngày hiệu lực: 06/03/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: